Blåbergets Skytteanläggning

Skjutförbud råder tills vidare på 300 m banan.Banan är obesiktad.