Blåbergets Skytteanläggning

2021-01-22 Vägen är nu plogad upp till anläggningen men den är mycket smal. Skall breddas….