Blåbergets Skytteanläggning

2021-01-08 Vägen är nu plogad upp till anläggningen.