Blåbergets Skytteanläggning

Idag, den 19:e januari har vägen upp till skjutbanorna blivit plogad

Dock skall den breddas till veckan eftersom traktorns sidovinge var trasig idag.Men det är fullt körbar väg upp till anläggningen.