Blåbergets Skytteanläggning

Idag, den 23:e februari har vägen upp till skjutbanorna blivit plogad