Nytt Låssystem Blåbergets Skytteanläggning

Sundsvalls Skytteallians har tagit beslut för att ersätta nuvarande nyckelhantering med en mer flexibel lösning, Anledningen till detta beslut beror bland annat på att det finns en mycket stor mängd nycklar på vift.

Det nya systemet är elektroniskt, d.v.s. att det är “nyckel”-löst och att öppning/låsning sker via mobiltelefon-app eller med bricka.

Alla ni som har en utkvitterad nyckel till Blåberget via er Skytteförening, klubb eller annan organisation har i de flesta fall redan fått  instruktioner och era mobiler aktiverade. Eller i vissa fall fått en bricka aktiverad.

Har in inte fått någon tidigare information om detta, kontakta den organisation ni tillhör.