Kubikenborgs Skytteförening

 

 

Kubikenborgs Skytteförening

 

Ordf. Maria Boström 0730494742

Sekr. Birgitta Törnblom 060/101020 070/5637383

Kass. Curt Norström 060/501050 070/3699563

 

Kubikenborgs skytteförening bildades den 19 april 1900 av ett femtiotal intresserade medlemmar på Skönsmon i Sundsvall. Ägaren till sågverket på Kubikenborg, Konsul E A Enhörning var en av dessa. Han bidrog till att en skjutbana på sluttningen upp mot Södra Berget ovanför nuvarande aluminiumfabriken kunde anläggas redan samma år. Den första tävlingen genomfördes redan samma höst. Föreningen etablerads snabbt och verkade framgångsrikt de första tio åren. Därefter kom verksamheten starkt att präglas av tider i vårt land med återkommande depressioner och två världskrig. Först fram på 50-talet utvecklades skytterörelsen till att bli en av de största folkrörelserna i landet med drygt 2.700 skytteföreningar och 230.000 medlemmar. Återstår idag drygt 1.100 föreningar med nära 50.000 medlemmar. Föreningen lämnade 1989 skjutbanan och den unika paviljongen och vaktmästarbostaden på Kubikenborg. Detta blev följden av att markområdet inköptes av Kommunen. Verksamheten flyttades då över till den nybyggda skytteanläggningen på Blåberget. Därmed tilldelades föreningen också ett eget klubbrum. Tillsammans med fem föreningar i Sundsvalls Skytteallians (bildad 1977) står vi nu som delägare till hela anläggningen. På Blåberget finns idag skjutbanor på gevär 300m och korthåll 50m samt kpist 100m. Pistolbanor på 25m och kortbanor för diverse skytteformer bl.a. fältskytte. Polisen hyr veckovis anläggningen för utbildningar, främst då för deras årliga övningar med insatsstyrkan. Nyligen träffade Alliansen ett nyttjandeavtal med Försvarsmakten/Hemvärnet. Därmed får Medelpads-bataljonen tillgång till nya skjutbanor för sin utbildning som ersättning för den nedlagda Lv5-banan. Skytteföreningen ingår nu i en nybildad riksskytteorganisation. Skyttesportförbundet bildades för några år sedan genom sammanslagning av Frivilliga Skytterörelsen och Svenska Sportskytteförbundet. I det nya Skyttesportförbundet ingår nu sektioner som gevär, pistol och viltmål/lerduva samt en ungdomssektion. Därmed är skyttet också fullvärdig medlem inom RF-familjen. Vår förening har på programmet gevärsskytte 6,5 och cal. 22lr samt kpist både ban- och fältskytte. Föreningen har genom åren tillhört de större föreningarna inom Västernorrlands Skytte-förbund med goda framgångar i både bana och i fältskytte. Under 80- och 90 talet hade föreningen en framgångsrik ungdomssektion som under 90-talet av bidragstekniska skäl ombildades till fristående ungdomsförening inom ”Kuben”. 2002 beslöt styrelsen att helt skiljas från allt samarbete med moderföreningen. U-föreningen sysslar enbart med luftskytte för de yngsta och sportskytte luft för äldre ungdomar. Vidareutveckling i andra skytteformer förekommer inte. Vi hälsar alla intresserade av skyttesport välkomna till Kubikenborgs SKF och Blåberget. Vi behöver fler medlemmar. Krutskyttet börjar vid 11 års ålder med korthåll på 50m-banan en kväll i veckan. Efter några år är det möjligt att även pröva på 6,5-skyttet på 300m banan.